Nälstaskolan i Vällingby

Fasad av Nälstaskolan i Vällingby.
Byggnader i Vällingby
Fasad av Nälstaskolan i Vällingby.
Byggnader i Vällingby
Byggnader i Vällingby.
Anläggning vid Nälstaskolan i Vällingby.
Fasad av Nälstaskolan i Vällingby.
Byggnader i Vällingby
Fasad av Nälstaskolan i Vällingby.
Byggnader i Vällingby
Byggnader i Vällingby.
Anläggning vid Nälstaskolan i Vällingby.