Tjänster

Från projektering till färdiga utemiljöer

Vårt riktmärke är att på ett kvalitativt och hållbart sätt förverkliga er vision oavsett om det är en vacker trädgård eller en stabil grund för uppförandet av en byggnad.

Vid nybyggnationer finns vi på plats hela vägen från projektering fram till färdiga utemiljöer. Vi har lång erfarenhet av olika typer av markarbeten, både från landsort och stadsmiljö.

Projektering

Från geoteknik till färdiga bygghandlingar.

Schakt, bergarbeten och pålning

Jord- och bergschakt utförs med egen maskinpark.

Yttre och inre VA

Allt från infiltrationer, dagvattenmagasin och olika avloppssystem.

Grundläggning

Från dränering till färdig betongyta.

Finplanering

Asfalt, stensättningar, trädgårdsanläggningar och lekparker.