Tjänster inom mark och anläggning

Från projektering till färdiga utemiljöer

Vårt riktmärke är att på ett kvalitativt och hållbart sätt förverkliga er vision oavsett om det är en vacker trädgård eller en stabil grund för uppförandet av en byggnad.

Vid nybyggnationer finns vi på plats hela vägen från projektering fram till färdiga utemiljöer. Vi har lång erfarenhet av olika typer av markarbeten, både från landsort och stadsmiljö.

Nedan kan ni läsa mer om de tjänster vi erbjuder inom mark och anläggning:

Ritning för anläggning och markarbete.

Projektering

Från geoteknik till färdiga bygghandlingar.

Förberedelser inför anläggning av grund.

Schakt, bergarbeten och pålning

Jord- och bergschakt utförs med egen maskinpark.

Anläggning av grund till nybyggnation.

Yttre och inre VA

Allt från infiltrationer, dagvattenmagasin och olika avloppssystem.

Anläggning av grund med Jokkmokks Mark & Anläggning AB.

Grundläggning

Från dränering till färdig betongyta.

Markarbete med Jokkmokks Mark & Anläggning AB.

Finplanering

Asfalt, stensättningar, trädgårdsanläggningar och lekparker.